Press

recent posts

Materi Rihlah Pagaralam 2014- Cinta kepada Allah dan alam ciptaanNya

Materi Rihlah Hari kedua (23 Juni 2014)

Pemateri : Drs. H. Thohirun (Kepala sekolah Sekolah Alam Al-Djazilah Pagaralam)
Tema   : “Cinta kepada Allah dan alam ciptaanNya”


Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh
Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta’inhu wanastaghfirhu wana’udzubillahi minsyururii anfusiinawaminsyai’ati a’maliina. Mayyahdillahu falamudilallah wamayudlilhu falaa hadiaalah. Asyhadualla ilahaillallah waasyhadu anna muhammadurasulullah.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt, yang atas berkat nikmat dan karuniaNya mempertemukan kita di tempat yang sejuk dengan panorama indah dan keindahan alam ciptaanNya yang sangat luar biasa. Tak lupa kita haturkan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya semoga termasuk kita sampai akhir zaman.


Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang cinta kepada Allah dan alam ciptaanNya. Hubungan antara Allah, alam, dan manusia ibaratkan sebuah segitiga. Allah menempati puncak tertinggi, manusia dan alam sebagai titik-titik lainnya.

Allah

 

              Manusia                                             Alam


1.      1Allah
Allah, Dialah sang pencipta alam, kreator terbaik sepanjang masa, dan arsitek luar biasa yang telah menciptakan kelok-kelok dunia yang membentuk dinamika keharmonisan. 

Allah sebagai Ilahiyah (Al-Baqarah: 25). “... Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, ”Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan disana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci.Mereka kekal di dalamnya.”

Allah sebagai pemelihara alam semesta (Rububiyyah). (Al-Baqarah: 2)

Allah sebagai Ilahiyah. Satu-satunya zat yang hidup pertama kali (Al-Awwal) dan Dia pulalah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di antara langit dan bumi. Dia sang pembuat skenario kehidupan manusia, skenario kejadian seluruh alam, skenario kehidupan setelah kematian, dan skenario  lainnya yang selalu menyertai hidup manusia.

2.      2. Manusia

Tugas-tugas manusia :
  • 1.      Menjadi khalifah
  • 2.      Memakmurkan bumi
  • 3.      Mengatur kehidupan manusia
  • 4.      Menyempurnakan akhlaq manusia
  • 5.      Memberlakukan hak-hak Allah
  • 6.      Mengerjakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-laranganNya

Kita sebagai manusia hendaknya mengemban tugas-tugas tersebut semaksimal mungkin. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jadikan hidup kita sebagai kanvas yang penuh warna dan coretan prestasi, bukan hanya sekedar kertas putih tipis yang terbang ditiup angin.


3.  3.     Alam
Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Manusia, pohon, udara, air, dan semua sesuatu selain Allah disebut alam.

Ø  Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Baqarah: 117 disebutkan “(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” maka jadilah sesuatu itu.

Ø  Allah mengatur alam dan lingkungan. “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkanNya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan diantara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (Al-Baqarah : 164)

Ø  Penciptaan alam mahakarya Allah
Berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah dengan bumi, manusia harus berperan sebagai pemakmur bumi dan penjaga alam semesta.
“Jika kiamat terjadi dan salah seorang diantara kalian menanam bibit pohon kurma, lalu ia mampu menanamnya sebelum bangkit berdiri, hendaklah ia bergegas menanamnya.” (HR. Bukhari)

Islam sangat memperhatikan ekosistem untuk kehidupan umat manusia. Bilamana ekosistem dan lingkungan hidup terjaga manusia akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Bila ekosistem dan lingkungan rusak maka manusia akan merasakan betapa menderitanya hidup di alam yang rusak. Syukron. Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh :)

Materi Rihlah Pagaralam 2014- Cinta kepada Allah dan alam ciptaanNya Materi Rihlah Pagaralam 2014- Cinta kepada Allah dan alam ciptaanNya Reviewed by Unknown on 11:36 AM Rating: 5

No comments:

Kritik dan saran anda adalah sebuah motivasi bagi kami... Insya Allah. :)
Mengoreksi bukan berarti merasa paling benar, sedang yang lain salah. Merasa paling benar itu salah. Tetapi tidak membenarkan yang benar itu juga salah.... و الله علم

Theme images by chuwy. Powered by Blogger.